Hopp til innhold

Økonomisk og miljøvenlig kjøring

4,5 timer praktisk/teoretisk kurs for bedrifter. Les mer

EcoDriving

Som "EcoDriver" kan du redusere drivstoff forbruket med 12-15% i gjennomsnitt

Spar drivstoffutgifter med EcoDriving. Reduser drivstoffutgiftene og CO2-utslippet ved å benytte deg av EcoDriving prinsippene.

Økonomisk og miljøvennlig kjøring

For at din hverdag skal fungere, trenger du ofte motorisert transport. Kjørestilen din påvirker drivstofforbruket, ulykkesrisikoen og miljøet. Ved å delta på EcoDriving-kurs vil du øke ferdighetene og kunnskapene dine rundt økonomisk og miljøbevisst kjøring, populært kalt ”grønn kjørestil”.

På kurset lærer du å:
• tilpasse din kjørestil til moderne motorteknologi
• utnytte drivstoffkutt
• unngå unødvendig stans
• utnytte bilens bevegelsesenergi

4,5 timers kurs

Praktisk del
Du kjører to runder i en oppsatt rute. På den første runden kartlegger vi kjørestilen din og måler drivstofforbruk og snitthastighet med kjørecomputer. Etter den første kjørerunden gir vi deg en tilbakemelding på det positive ved kjørestilen din og hva du eventuelt kan bli enda flinkere til. På den andre kjørerunden får du instruksjon, og vi måler drivstofforbruk og snitthastighet på nytt. Måleinstrumentet vil fortelle deg ditt sparingspotensiale.
Fellessamling/erfaringsutveksling